top of page

Plánovanie kontinuity podnikania

Čo je to kontinuita podnikania?

Kontinuita podnikania (BC) zahŕňa plánovanie a prípravu, aby sa zabezpečilo, že organizácia môže pokračovať v prevádzke v prípade vážnych incidentov alebo katastrof a je schopná sa vrátiť do prevádzkového stavu v primerane krátkom čase.

Vedel si?

 

20 % spoločností utrpí požiar, povodeň, výpadok elektriny, terorizmus, katastrofu hardvéru alebo softvéru.

Z tých, ktorí nemajú plán kontinuity podnikania:

  • 80 % zlyhá za niečo vyše roka

  • 43 % sa ani znovu neotvorí

  • 93 % ľudí, ktorí zaznamenajú významnú stratu údajov, prestane fungovať do piatich rokov.

  • 90 % podnikov, ktoré utrpeli úplnú stratu kritického zariadenia a nemajú plány kontinuity podnikania  ukončiť činnosť do 2 rokov.

  • Spoločnosť, ktorá zažije výpadok počítača trvajúci viac ako 10 dní, sa už nikdy finančne úplne neozdraví.

​​

Hore  Tipy

1

Posúďte riziko vášho podnikania v porovnaní s vašimi organizačnými rizikami

2

Vytvorte plán kontinuity podnikania

3

Otestujte svoj plán
bottom of page