top of page

Čo ak?

O aký druh núdze ide?

Urobte si čas na zamyslenie sa nad niektorými situáciami, ktorým by ste mohli čeliť vy alebo vaši blízki, riaďte sa našimi praktickými radami a lepšie sa vybavte, ak by sa vám stalo niečo neočakávané.

Zapojte sa do plánu odolnosti vašej komunity

Zistite, ako môžete pomôcť miestnej komunite pripraviť sa na núdzové situácie  návštevou našej stránky odolnosti komunity .

bottom of page