top of page

Príprava na núdzovú situáciu

Rady a usmernenia

Nie je možné naplánovať si každú núdzovú situáciu, ktorej by ste mohli čeliť, ale existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete dodržať, aby ste boli čo najpripravenejší, ak sa stane niečo neočakávané.  

Päť vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste sa pripravili na núdzovú situáciu:

1

Trvá to len pár minút, ale môže to byť záchrana života

2

Aké náležitosti  potrebovali by ste v an  pohotovosť?

3

Kto iný môže potrebovať vašu pomoc v prípade núdze?

4

Vedieť, čo robiť a ako získať správnu pomoc

5

Rýchla referencia núdzových a informačných kontaktov

bottom of page